Cursus

 

Nog steeds belangstelling voor het zendamateurisme

De belangstelling voor het zendamateurisme is gelukkig nog steeds vrij groot. Maar er komen de laatste tijd in Groningen steeds meer cursisten die zich aanmelden voor de cursus, omdat ze behoefte hebben aan meer kennis op het gebied van elektronica. De cursisten krijgen dan ook meteen een inleiding over het radioamateurisme.

Voor het zendexamen slaagden sinds 2000 ongeveer veertien cursisten per jaar, zodat er in totaal sinds die tijd meer dan 250 geregistreerde zendamateurs zijn bijgekomen. Gaan we uit van een voorzichtige raming met een slagingspercentage van 75%, dan zijn dat meer dan 333 cursisten. Bij de laatste cursussen in Groningen van september 2017 tot mei 2018 zijn er vijftien geslaagd van de zeventien cursisten. Men vond het examen kennelijk moeilijk omdat de kandidaten vrij laat uit het lokaal kwamen.
Voor F waren er 28 aanmeldingen uit het hele land en van de 28 opgekomen kandidaten zij er 15geslaagd, dit is een percentage van 53,6%. Voor N waren er 24 aanmeldingen en met 22 geslaagden van 24 opgekomen kandidaten was het percentage 91,7%.

 

Wat houdt het zendamateurisme in?

De definitie luidt (28-8-2017): radiocommunicatiedienst voor zelfstudie, onderlinge communicatie en technische onderzoekingen, uitgeoefend door bevoegde personen die zich voor de radiotechniek interesseren voor stikt persoonlijke motieven en zonder financieel belang.

 

Wereldwijde verspreiding

Wereldwijd zijn er ongeveer 2,8 miljoen amateurs in ongeveer 160 nationale verenigingen. In Nederland zijn de zendamateurs grotendeels verdeeld over twee verenigingen: de VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek) met ca. 6200 leden in 63 regio’s en de VRZA (Vereniging van Radio Zend Amateurs) met ca. 1000 leden in veertien regio’s.
Een andere vereniging in Nederland is nog de nooddienst DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service).

 

De buurlanden

Nederland heeft ruim 12000 radioamateurs op een totaal van ca.17 miljoen inwoners in 2016, dat is 705 zendamateur per miljoen inwoners. Nederland heeft een oppervlakte van 41.543 km2.

 

Duitsland is 8,6 keer groter met 357.121 km2 en 80 miljoen (2017) inwoners 4,7 × zo veel als Nederland, da betekent 843 zendamateurs per miljoen inwoners. In Duitsland is de DARC (Duitse Amateur Radio Club) de centrale vereniging. Verhoudingsgewijs zijn er met 67,500 zendamateurs meer amateurs per miljoen inwoners in Duitsland dan in Nederland: 843 op 705.

 

België is met 30.528 km2 kleiner dan Nederland, met ca. 11 mijoen inwoners.  Bij het enige vereniging voor de zendamateurs in België, de UBA (Unie van Belgische Zendamateurs) zijn 3039 leden geregistreerd, met een verhouding van 1 op 3620 amateurs per km2 verspreid over 80 locaties over het land. Van het recente totale aantal zendamateurs in België zijn geen gegevens bekend, maar het zijn er waarschijnlijk ca. 4000. Dat zou dan ca. 364 amateurs per miljoen inwoners zijn.

Er is in België ook een nooddienst de B-EARS (Belgische Emergency Amateur Radio Service).

 

In het VK en Ierland  is het aantal zendamateurs volgens een callbook van de Radio Society Of Great Britain (RSGB)  87.500. Op 70 miljoen inwoners en is met 130.395 km2  is het aantal zendamateurs per vierkante km dus meer dan drie keer groter dan Nederland.  Waarbij 1250 per miljoen inwoners zendamateur zijn..

 

Niet alleen hobby

De amateurs, als hiervoor vermeld, houden zich ook bezig met doelen buiten de directe hobby. Ze zetten hun kennis ook in bij calamiteiten en in geval van nood. Zelfs in de tijd van internet heeft het beoefenen van de radiohobby niets van zijn fascinaties verloren. Integendeel, veel van de nieuwe (digitale) technieken laten zich prima met onze hobby verenigen en zijn niet meer weg te denken. Kortom het is een amateurhobby met een wereldwijde blik en de aarde omspannend. Radioamateurs zijn niet alleen technisch en wetenschappelijk bezig, maar zijn ook sociaal geëngageerd.

 

Wie als zendamateur aan de slag wil, moet zich registreren bij het Agentschap Telecom, dat toezicht houdt op een correct gebruik van frequenties in de ether.

Registreren als radiozendamateur is alleen mogelijk na het afleggen van een examen op het gebied van techniek en regelgeving. Er zijn twee soorten examens: voor een Novice-registratie (instapniveau) en voor de Full-registratie (volledige machtiging).

Wereldwijd zijn er ongeveer 2,8 miljoen amateurs in ongeveer 160 nationale verenigingen. In Nederland zijn de meeste zendamateurs aangesloten bij twee verenigingen: de VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek), met ca. 6200 leden in 63 regio’s en/of de VRZA (Vereniging van Radio Zend Amateurs), met zo’n 1000 leden in veertien regio’s.

Opleiding tot radiozendamateur

In de stad Groningen zal in het najaar van 2021 weer een cursus starten voor de Novice-registratie. Wil je je daar alvast voor aanmelden, gebruik dan het inschrijvingsformulier op v2g.club

Nadere informatie volgt t.z.t.

Ook zijn er diverse andere mogelijkheden:

Zelfstudie met materiaal van Veron en/of VRZA

De landelijke verenigingen van radiozendamateurs hebben studiemateriaal ontwikkeld voor de examens voor de N- en de F-registratie. Dit materiaal kan worden besteld bij deze verenigingen:
Cursus zendamateur bij de Stichting DLZA

Bij de Stichting DLZA (Digitale Leeromgeving Zendamateurs) is het mogelijk om op elk gewenst moment te beginnen. Tevens is de cursus gratis. Wel vraagt DLZA een borg of donatie van €10. U volgt de online lessen die afgesloten worden met een test. Zodra de scores voldoende zijn krijgt u toegang tot de examentraining. Zo bent u goed voorbereid voor het examen radiozendamateur N- of F-registratie. Het benodigde cursusmateriaal is voor deelnemers online beschikbaar.

Meer informatie over het cursusaanbod is te vinden op de website van Stichting DLZA of meld je hier aan.

Cursus zendamateur bij IWAB

IWAB (Iedereen Wordt Alsmaar Beter) organiseert een online cursus via teamspeak. Op de website van IWAB is het cursusmateriaal voor iedereen online beschikbaar. IWAB geeft de mondelinge cursus op de dinsdag- en vrijdagavond vanaf 20.00 uur.

Ga voor meer informatie over de cursus van IWAB naar de website

Examen doen

De inhoud van de examens wordt bepaald door het Agentschap Telecom en de uitvoering van de examens wordt geregeld door de Stichting Radio Examens. Alle informatie over komende examens en de bijbehorende formaliteiten is te vinden op de website van de Stichting.