In principe komen we maandelijks bijeen, op de tweede dinsdag van de maand. Onze vaste locatie is het MFC “de Klabbe” in Foxhol. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

Deze bijeenkomsten zijn allereerst mooie gelegenheden om collega-amateurs uit de regio te ontmoeten. Tijdens de avond is er altijd ruim de gelegenheid om bij te praten, ervaringen op amateurgebied uit te wisselen, vragen te stellen, tips te geven en misschien ook wel om sterke verhalen te vertellen.

In de loop van een jaar hebben we een aantal vaste programma’s. Zo starten we het jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst en sluiten we het in december af met een verkoping, waar leden hun ongebruikte spullen ter veiling kunnen aanbieden. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de afdelingskas. De februaribijeenkomst is de algemene ledenvergadering, waar het (financieel) jaarverslag wordt besproken.

Voor de overige bijeenkomsten proberen we altijd om een interessante spreker uit te nodigen, die ons kan bijpraten over een specifiek onderdeel van de radiohobby. Aan het begin van elke avond is er voor iedereen de gelegenheid om iets ter tafel te brengen. Dat kan bijvoorbeeld een zelfbouwproject zijn dat je hebt afgerond, maar ook een verslag over een interessante expositie die je hebt gezien enz. enz.

Op elke afdelingsavond is er gelegenheid om QSL-kaarten af te geven en in ontvangst te nemen bij regionaal QSL-manager Gerard PA0U. Hij is vaak al ruim voor aanvang van het programma aanwezig. Meer informatie over de QSL-service vind je op de speciale pagina over dat onderwerp.