Wie een gemaakte verbinding wil bevestigen, schrijft daarvoor een QSL-kaart uit. Die kaart kun je vervolgens op een van onze afdelingsavonden inleveren bij QSL-manager Gerard (PA0U). Hij is altijd ruim voor aanvang van de avond aanwezig en reikt ontvangen kaarten uit aan de aanwezigen. De QSL-manager zorgt dat de kaarten terecht komen bij het Dutch QSL Bureau in Arnhem. Dat verzorgt op zijn beurt voor de leden van Veron en VRZA de verdere verspreiding wereldwijd.

De door Nederlandse radiozend-en/of luisteramateurs aangeboden QSL- kaarten dienen het formaat 90 x 140 mm met een papierdikte van 170 – 220 gram/m2 te hebben.

De QSL-kaarten die je bij Gerard inlevert moeten als volgt worden aangeboden:

a) bestemd voor de Nederlandse radiozend- en/of luisteramateur of een Nederlandse QSL-manager voor een lid in het buitenland: ongesorteerd.

b) bestemd voor buitenlandse radio-zend-en/of luisteramateurs: gesorteerd op prefix (landaanduiding) en in alfabetische volgorde.

Op de website van het QSL Bureau (www.dutchqslbureau.nl) vind je uitgebreide informatie over alles wat met QSL-kaarten te maken heeft. Een deel van die informatie volgt hieronder.

 QSL kaarten

 (Overgenomen en bewerkt uit het “Vademecum’ 14e druk 2006)

Met een QSL-kaart wordt een gemaakte verbinding of een luisterrapport schriftelijk bevestigd. Een wereldwijd systeem van QSL-Bureaus (nagenoeg alle radio-amateur-verenigingen in de wereld hebben zo’n Bureau) zorgt er voor dat verzonden QSL-Kaarten netjes op hun plek van bestemming komen. Het is belangrijk om aan de uitvoering (het “aanzien “) van uw eigen QSL-kaart voldoende zorg te besteden. De ervaring wijst uit dat de kans op beantwoording van uw QSL-kaart aanmerkelijk toeneemt, als uw eigen kaart op heldere en gemakkelijk leesbare wijze is ingevuld.
In ieder geval moeten er de volgende gegevens van u zelf duidelijk op voor komen:

 • Eigen roepletters
 • Volledige naam
 • Woonplaats eventueel met adres
 • QTH-Iocator

Zorg voor voldoende ruimte om overzichtelijk de gegevens van het gemaakte QSO in te vullen. Deze omvatten:

 • Roepletters van het tegenstation
 • Datum, tijd, band, mode van uitzending
 • Of u QSL wilt ontvangen, c.q. bedanken voor ontvangen QSL,
 • Ondertekening.
 • (Dit eventueel met tegenstation-gegevens en ruimte voor opmerkingen)

Formaat van de kaart

In IARU-verband is afgesprokendat QSL-kaarten het standaard formaat moeten hebben.

Het formaat is: 9 x 14 cm.

Hou u daar aan, want de QSL-Bureaus hebben hun verwerkingsproces op deze maat afgestemd! Bij het verwerken van een kaart met een afwijkende maat is het niet denkbeeldig dat daar iets mee mis kan gaan.

Invullen van de kaart zelf

De eerste algemene regel: Verander nóóit iets bij het invullen van een kaart! Elke doorhaling of wijziging kan een kaart ongeldig maken bij de aanvraag van certificaten. Neem liever een nieuwe kaart.

Roepletters van het tegenstation t.b.v. de QSL verwerking
 • Altijd in duidelijke blokletters. Cijfer nul schrijven als 0 met een streepje er door.
 • Bij een eenzijdige kaart, altijd aan de achterzijde in de rechter bovenhoek ook de roepletters van het tegenstation vermelden.
 • Bij een tweezijdige, afhankelijk van de uitvoering, zo mogelijk eveneens in de rechter bovenhoek de roepletters vermelden.
 • Voor Nederland: Roepletters.
 • Voor buitenland: Roepletters.
 • Eventueel bij speciale roepletters ook het land van het tegenstation.
 • Voor Nederland en buitenland: Indien nodig, bij een DXpeditie, contest etc. , aangeven naar welke QSL-manager de kaart moet worden gezonden, deze bijvoorkeur onderstrepen ten behoeve van het DQB. Het voorgaande maakt de verwerking voor het DQB eenvoudiger en draagt bij aan een vlotte verwerking.
Blok met de gegevens van het eigen station
 • Roepletters: ook hier blokletters gebruiken. Denk aan de “0” met een streepje er door.
  Datum: de uniforme schrijfwijze jaar-maand-dag wordt ten zeerste aanbevolen. Voorbeeld 2003-01-03. Dus het jaar volledig, dan de maand en de dag. Het gebruik van romeinse cijfers voor de maandaanduiding wordt afgeraden.
 • Tijd: Gebruik altijd de UTC  tijd. (vroeger GMT genoemd). Tip: Gebruik in de shack een apart UTC-klokje, hou die tijd ook aan in je logboek en u heeft nooit geharrewar. Voorbeelden van UTC: 0645 of 2306. Dus eerst de uren en dan de minuten en altijd vier cijfers.
 • Band: Frequentie altijd invullen in MHz. Niet de golflengte gebruiken. Bijvoorbeeld 28 (MHz). Dit is de 10 meter band.
 • Mode: hier wordt de soort van uitzending ingevuld waarin u het QSO heeft gevoerd. Telegrafie = CW, telefonie = SSB of FM, SSTV, RTTY (in al zijn soorten), PSK of een andere digitale mode. Zeer belangrijk is de toevoeging 2x of 2-way. Deze moet voor sommige certificaten er expliciet op worden vermeld, dit om aan te tonen dat één mode is gebruikt in beide richtingen. Het beste is dit reeds op uw QSL-kaart voor te drukken.
 • Rapport: Dit bestaat uit de bekende RST -code. Voor telefonie mogen er slechts 2 cijfers voorkomen. Voor telegrafie moeten er 3 cijfers voorkomen, de R (leesbaarheid), S (sterkte) en T
  (toon). Dit laatste weer voor “2-way CW” . Vermijd dubbele sterkte cijfers zoals RST 56/89. In het rapportvakje geen toevoegingen die b. v. bij contests worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld uw RST rapport was 579 en niet 579012.
 • Verdere toevoegingen: Je kunt om QSL vragen of voor de ontvangen QSL bedanken met PSE/TKS QSL (doorhalen wat niet van toepassing is). Ondertekenen van de kaart met bijvoorbeeld TKS QSO es HPE CUAGN (bedankt voor het QSO en hoop je nog eens te werken). Daarna bijvoorbeeld 73 met ondertekening. Bij een contest-verbinding kan worden aangeven in welke contest de verbinding
  plaats vond, met hier de contest uitwisseling.

Verzending van QSL-kaarten

De QSL-kaart kan op de volgende manieren worden verzonden, te weten:

 • – Via het DQB (Dutch QSL Bureau). Voor het sorteren enz. zie het DQB of wel het Nederlandse QSL-Bureau Reglement elders op deze Website. Let op: sommige kleine verenigingen, in veelal exotische landen, bezitten geen eigen QSL-Bureau, vraag bij twijfel aan uw RQM hoe het zit of kijk op deze website bij QSL Bureau’s en raadpleeg daar de lijst met QSL bureaus.
 • – Direct naar het tegenstation of Direct naar de QSL-manager van het tegenstation. Bij direct zenden wordt ook een direct antwoord verwacht (direct slaat hier op de manier van verzenden en niet op de tijd). Hiervoor dient zelf de retourporto te worden betaald betaald. Dit kan op verschillende manieren:
  * Door middel van een aan u zelf gerichte gefrankeerde enveloppe (SASE = Self Addressed Stamped Envelope); bij voorfrankering natuurlijk postzegels van het land van herkomst gebruiken.
  * Door middel van een aan u zelf gerichte geadresseerde enveloppe met internationale antwoordcoupons (SAE + IRC’s) *
  * Door middel van het bijsluiten van een zogenaamde “green stamp” (bankbiljet van een US-dollar)
  * Internationale antwoordcoupons (IRC’s) zijn in ons land sinds 2002 niet meer bij het postkantoor te koop. Inwisselen kunt u ze nog wel, u ontvangt voor 1 IRC het frankeertarief voor een brief (tot 20 gram, priority) naar landen buiten Europa.
  Oude IRC’s (afmeting 10,5 x 7,5 cm) waren geldig tot 31 december 2006.
  Let bij de IRC’s altijd op het watermerk UPU, er zijn gevallen van vervalste IRC’s bekend!
  Sinds 2002 is er een nieuw type IRC ingevoerd, met de afmeting 14,9 x 10,2 cm, vervaardigd van dikker papier en eveneens voorzien van een watermerk UPU.
  Let op! De oude IRC’s waren onbeperkt in tijd geldig, er was geen geldigheidsdatum vermeld. Maar dat geldt wél voor de nieuwe IRC’s! Zij zijn geldig tot een bepaalde datum, die op de coupon vermeld staat. De nieuwe IRC’s zijn wel te koop in andere landen, zoals Duitsland, Engeland, Italië.
  Voor directe QSL-kaart-versturing binnen Europa is het bijvoegen van 1 IRC voldoende, voor DX zijn veelal 2 IRC’s gebruikelijk.
Laatste opmerking

Op uw kaart kan maar één juist adres van het Nederlandse bureau worden vermeld;

QSL via DQB, P,O. Box 330, 6800 AH Arnhem, the Netherlands.

Uw eigen QSL-kaarten maken

De eigen QSL-kaart is zeer persoonlijk . Deze is als het ware uw visitekaartje. Op die eigen kaart moeten de roepnaam, naam, adres en woonplaats komen te staan. Daarnaast moet er ruimte zijn voor de gegevens zoals die hiervoor al worden omschreven. Zelf uw QSL-kaart maken is zeker mogelijk; denk dan wel aan het internationaal voorgeschreven formaat van 90 x 140 mm, en neem voldoende stevig papier. Wanneer er grotere aantallen nodig zijn is het geschikter om naar een drukker in de buurt te gaan.
Er zijn ook gespecialiseerde QSL-kaart-drukkers, die beduidend onder de prijs van de lokale drukker kunnen leveren en ook precies weten wat een QSL kaart is. Kijk daarvoor op internet.  Met behulp van een zoekmachine kunt u diverse aanbieders vinden..