In Nederland zijn er twee grote verenigingen van zendamateurs, de VRZA (Vereniging van radiozendamateurs) en de Veron (Vereniging voor experimenteel radio-onderzoek in Nederland). De meeste zendamateurs zijn aangesloten bij een van deze verenigingen, sommigen zelfs bij beide.

Hoewel er al diverse keren is gesproken over een eventueel samengaan van de twee verenigingen, is er toch steeds voor gekozen om ze allebei te laten voortbestaan, omwille van hun eigen identiteit, die veel leden graag willen behouden.

In Groningen bestaat een afdeling van de VRZA en ook een van de Veron.

In de praktijk organiseren deze beide afdelingen hun activiteiten al meer dan 40 jaar gezamenlijk.

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor leden van beide verenigingen (en overigens ook voor gasten/introducés) en op verenigingsavonden wordt er alleen een onderscheid naar vereniging gemaakt als er zaken aan de orde zijn die specifiek een van de twee aangaan. Alle bestuursleden zijn lid van beide verenigingen.