Bijeenkomst 9 juni

Afdelingsbijeenkomst V2G op 9 juni

Na het succes van de lezing door Harm, PC5BV, komen we voor de zomer nog een keer (virtueel) bij elkaar met een afdelingsavond. Ook nu weer is beeld te volgen via ons Youtube streamingskanaal (https://youtu.be/YTqTG0QoHm0) in combinatie met de toelichting door de spreker op PI3GRN, zie hieronder.

Deze keer presenteert Tonny vd Burgh, PA4TON, over de geschiedenis van V2G onder de titel:

V2G van toen naar nu

 

De lezing van Harm op 12 mei gemist, of nog een keer terugkijken? Volg de link:

https://youtu.be/tP-NKg0YasE

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur V2G

Garmt Klinkenberg, voorzitter.

Hoe volg je de afdelingsbijeenkomst?

In- en uitgangfrequenties van de repeater PI3GRN zijn: 145.150/145.750, bij het zenden is het meegeven van een subtone van 82,5 Hz noodzakelijk! Hier kunnen tijdens de lezing ook vragen worden gesteld. Mogelijkheid om je in te melden, behalve op de repeater, via de telefoon(John, PD0JN op tel. 0858769885), de simplexfrequentie 145.400 MHz(Sjohnie PC1TK en PA7JC Jacob), via de email ragv2g@gmail.com en via Teamspeak waar het geluid van het relais ook wordt doorgegeven zodat je niet binnen het bereik van de repeater hoeft te wonen.

Busreis Rosmalen

Busreis naar radiomarkt Rosmalen

Op 21 maart a.s. organiseert de Veron afdeling Den Bosch de landelijke Radio Vlooienmarkt in Rosmalen. De afdeling Kanaalstreek organiseert een busreis naar de markt, vanuit Groningen proberen daar bij aan te sluiten zodat ook V2G-leden Vlug, Veilig en Voordelig(en gezellig) naar de radiomarkt in Rosmalen kunnen.

De markt in Rosmalen is in Nederland de grootste met meer dan 300 stands, zie voor meer informatie de website van de organisatie: radiovlooienmarkt.nl. Bij voldoende deelname vanuit Groningen stappen we op bij de P+R-parkeerplaats in Haren, deze plek is goed bereikbaar met OV en auto. Er moeten minimaal 10 V2G-deelnemers zijn op een (minimum)totaal van 40 deelnemers. De busreis kost € 10, de toegangsprijs tot de markt bedraagt € 8 en moet ter plekke worden afgerekend. Het bedrag voor de busreis kan alleen van te voren, uiterlijk 18 februari worden afgerekend. De betaling is meteen de inschrijving. Betalen/inschrijven kan als volgt:

  • Contant tijdens het Groninger Radio Amateur Treffen op 1 februari bij de V2G-stand

  • Contant tijdens de V2G jaarvergadering in de Klabbe op 11 februari bij Sjohnie PC1TK

  • Uiterlijk 18 februari € 10 overmaken op bankrekening NL72INGB 0748262156 tnv Ebens onder vermelding van “Busreis Rosmalen”, aangevuld met call/luisternr.

  • via de website www.v2g.club
    De vroege boeking is noodzakelijk voor het eventueel annuleren van de bus bij onvoldoende belangstelling, andersom kan de bus ook worden “overboekt”. De volgorde van binnenkomst is hierin leidend
    – Bij opgeven per bank moeten call/luisternr worden gegeven

– Als de belangstelling heel groot is, is volgorde van binnenkomst leidend.

– Bij het op aan geven waar u wenst op te stappen .
– In Haren of Veendam waar de leden van kanaal streek zich verzamelen

De exacte tijden van vertrek in Groningen en Rosmalen zullen op een later moment bekend worden gemaakt. Door een bijdrage van de afdeling hebben we de prijs laag weten te houden zodat de prijs in ieder geval geen beletsel is om naar dit evenement te gaan.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur V2G, Sjohnie PC1TK en Wolter PD7WB

Aanmelden V2G Velddagen

Aanmelding en Info komende velddagen (17 – 23 Augustus)

Vanaf 17 Augustus t/m 23 Augustus 2020 organiseren de VERON afdeling A.19 en de VRZA afdeling A.09 ( Afgekort V2G ) weer de inmiddels traditionele velddagen op camping “aan de Bosrand “ met als adres : Bremerweg no 1 bij Zevenhuizen ( vlakbij het plaatsje De Haspel )

Alle V2G leden(en aanhang) zijn weer welkom om weer aanwezig te zijn voor altijd gezellige activiteiten, b.v. op Zaterdagmiddag / avond te halen Chinees eten, en op zaterdagavond omstreeks 21:00 uur het optreden van Ronald Nihut een zanger met een gitaar die met zijn mooie liedjes die avond ons gaat vermaken. Totaal zijn er 15 plaatsen beschikbaar.

De camping heeft een zwemvijver met daarin grote vissen ( ideaal voor de vissers onder ons), en er is ook een groot bos achter de camping aanwezig, waar je lekker kunt wandelen. In Zevenhuizen is een grote supermarkt voor de benodigde boodschappen.

I.v.m. de plaatsing van de 15 deelnemende caravans / Tenten dient men zich op te geven voor 10 Augustus 2020 bij Dirk – PA4DDW, dat kan via het formulier op www.v2g.club. Na aanmelding, krijg je een bevestiging.

De kosten worden per dag bepaald per staanplaats, 1 persoon betaalt met tent / caravan met auto en elektriciteit een bedrag van E. 13,- de 2de persoon betaalt per staanplaats E. 3, meer. Voor een echtpaar betekent dit dus een bedrag van E. 16 – per dag. Een lege Tent / Caravan kost E. 7,50,per dag. De overige kosten zoals huur van de Partytent en tafels word door V2G betaald.

De totale verschuldigde kosten voor deelname aan deze V2G velddagen, wordt door een van de organisatoren bij jullie opgehaald op zaterdagmiddag 22 / 08. Er wordt net als vorig jaar, voor ons een grote Partytent met Electra ( 12 bij 6 meter ) geplaatst door de eigenaar, waarin weer 3 grote tafels annex zitgelegenheid beschikbaar worden gesteld, er is wel hulp nodig voor het opzetten van de Party tent met bijbehorende elektrische voorzieningen. Verder wordt er alleen voor de deelnemers van de V2G Velddagen op zaterdagmiddag / avond Chinees eten gehaald.

Bezoekers zijn welkom, zij hoeven niets te betalen, s.v.p. auto parkeren op het eerste grasveld bij het bord “ P “ voor de ingang van de camping. Er is hiervoor een speciale parkeerruimte beschikbaar.

Wees er snel bij, er zijn slechts 15 Kampeerplaatsen beschikbaar.

Namens de Organisatoren : Dirk – PA4DDW, Sjohnie – PC1TK en Trijn, en Jacob – PA7JC.

Verhuizing

Verhuizing

naar aanleiding van het nieuws dat de huurprijs van onze huidige locatie omhoog gaat, zijn een aantal bestuursleden

op pad geweest om een andere locatie te vinden.

het bestuur kan u nu mededelen dat dit gelukt is nog even geduld  in verband met deadlines van de diverse bladen

zijn we genoodzaakt om pas met de februari bijeenkomst te gaan verhuizen.

Dus vanaf dinsdag 11 februari 2020 is  ons nieuwe adres  :

multifunctioneel centrum de Klabbe ,

Pluvierstraat 11,

9607 RJ Foxhol.

hier is het

 

voor de nieuwsgierigen zijn hier een aantal foto’s:

 

 

 

 

 

 

op deze avond hebben we ook onze jaarvergadering.

op deze avond heeft u weer de kans om het beleid voor het komende jaar mee te bepalen.

en zal het bestuur opening van zaken geven over het afgelopen jaar,en word er weer een bestuursverkiezing gehouden.

Bert PH7B heeft aangegeven als penningmeester te willen aftreden ,er is dus een nieuwe penningmeester nodig.als u de behoefte voelt om deze taak van hem over te nemen kunt u zich tot het begin van de vergadering aanmelden.

 

bijeenkomst

Programma bijeenkomst 10 december 2019

 

 

Bijeenkomsten

De volgende bijeenkomst zal zijn op dinsdagavond 10 december om 20.00 uur.

Op deze laatste bijeenkomst van het jaar houden wij onze jaarlijkse verkoping .

De te koop aan geboden artikelen moeten duidelijk voorzien zijn
van een call en of naam .

En als de minimum prijs hoger is dan
een euro ook van een minimum prijs .

Onze bijeenkomsten zijn doorgaans op de 2e dinsdag van de
maand in de bunker van de “Bond van Wapenbroeders”,

Rijksstraatweg 16, 9752 AD in Haren.

De QSL manager Gerard
Nieboer, PA0YDE zal aanwezig zijn.

We hopen iedereen weer te zien voor interessante lezingen en onderling QSO.

Zie ook op onze website v2g.club voor meer info.
Voorgaand aan de avond proberen wij QRV te zijn op PI3GRN .

73, 2de secretaris Radio Amateurs Groningen – V2G

(Gecombineerde afdelingen van Veron (A19) en VRZA (A09) in
Groningen)

PC1TK Sjohnie Kloet

uitbreiding artikel 61a

Er zijn wat meningsverschillen over wat nog wel of niet mag na de  “uitbreiding van artikel 61a “
Ik dacht er goed aan te doen om deze vraag neer te leggen bij onze wetgever  ..

Ik heb gebeld met   “Informatie Rijksoverheid”  en werd door verbonden met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat .  Maar de vriendelijke dame  die mij te woord stond , kon daar geen duidelijk antwoord op vinden .. NU was het nog wel toe gestaan .

Dus werd voor mij een ticket aan gemaakt … wat betekende dat deze vraag werd neer gelegd  bij het ministerie . En zouden daar op moeten reageren  .

Deze reactie  kreeg ik Woensdag  4-4-2019  ….

Hartelijk dank voor uw vraag van 11 maart aan Informatie Rijksoverheid. U vraagt zich af of het is toegestaan tijdens het rijden de microfoon van zendapparatuur vast te houden. Hieronder vindt u mijn reactie.

 

Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt, verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten (artikel 61a Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990). Onder dit huidige verbod valt het vasthouden van een microfoon tijdens het rijden niet. U dient echter wel rekening te houden met artikel 5 van de Wegenverkeerswet, op basis waarvan het verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

 

Voor de volledigheid wil ik u er nog op wijzen dat het verbod in artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in juli 2019 wordt uitgebreid naar een verbod van het vasthouden van alle mobiele elektronische apparaten tijdens het rijden, voor bestuurders van alle voertuigen. Onder mobiele elektronische apparaten worden ook mediaspelers met een video- of audiofunctie verstaan. Van vasthouden is geen sprake als een microfoon en/of oortje op of aan het lichaam gedragen wordt. Het blijft ook toegestaan een mobiel elektronisch apparaat te bedienen via een knopje aan een snoer. Met de nieuwe bepaling wordt het continu vasthouden van een microfoon of oortje wel verboden.

 

De genoemde regelgeving kunt u nalezen via http://wetten.overheid.nl.

Jaarvergadering 2019

De volgende bijeenkomst zal zijn op dinsdagavond 12 februari om 20.00 uur.

Deze avond word weer onze jaarvergadering gehouden.

Het bestuur gaat u weer informeren over wat er het afgelopen jaar gepasseerd en geeft u weer inzicht hoe het met de financiën en de begroting voor het komend jaar zit.

de kascommissie zal uiteraard verslag doen van het gevolgde financiële beleid over het afgelopen jaar.

natuurlijk word u ook weer op de hoogte gehouden wat we dit jaar weer van plan zijn.

Ook heeft de huidige voorzitter te kennen gegeven dat hij zijn functie  te willen beëindigen hiervoor is er inmiddels een nieuwe kandidaat gevonden.

Jammer is ook de de huidige secretaris aangegeven heeft zijn functie te willen neerleggen,gelukkig is hier ook een nieuwe kandidaat voor gevonden.

Het is dus belangrijk dat u zoveel mogelijk aanwezig bent om hier uw goedkeuring aan te geven,natuurlijk is het mogelijk om tot de aanvang van de vergadering  tegenkandidaten  aan te melden.

en lest best is onze qslmanager Gerard Nieboer PA0U ook weer aanwezig.

Een ieder is van harte welkom. Onze bijeenkomsten zijn doorgaans op de 2e dinsdag van de maand. Plaats van samenkomst: in de Bunker van de “Bond van Wapenbroeders”. Het adres van de Bunker is Rijksstraatweg 16, 9752 AD in Haren, ( de ingang is naast het Shellstation ) en bij stadion Esserberg.

planning 2019

Planning ledenbijeenkomsten 2019 V2G

planning

datum

activiteit/onderwerp

Sprekers

8-1-2019 Nieuwjaarsbijeenkomst
12-2-2019 Jaarvergadering
12-3-2019 Behandeling VR voorstellen
9-4-2019 Lezing RCD Jan Reinders PA0CHS
14-5-2019 Lezing berging Wellington Wil Stilma PE1JRA
11-6-2019 Bijeenkomst bij DJO
10-9-2019 Onderlinge QSO
8-10-2019 Wifi, problemen daarmee Wil Stilma PE1JRA
12-11-2019
10-12-2019 Verkoping

 

verslag 09-10-2018

Bijeenkomst

Op 9 Oktober 2018 heeft V2G (VERON en VRZA Groningen) haar maandelijkse bijeenkomst weer gehouden. Dit keer ook weer in de bunker van de Wapenbroeders in Haren.

Na de opening door de voorzitter Harm PC5BV, word er na een korte vrijwillige bijdrage van Marten PA3BNT,   door een afvaardiging van de afdeling Eemsmond, een lezing gegeven over de

antennemeetdagen/velddagen. Hier is met behulp van raspberry pi’s en wspr gemeten welke antenne het beste functioneerd.

 

Cheque

 

Na de pauze word er door een afvaardiging van het VRZA (Vereniging voor Radio Amateurs), een presentatie gegeven wat deze vereniging doet .

en  omdat de VRZA een ledenwerf actie heeft , waardoor wij er 12 leden bij hebben gekregen (we staan op de 2de plaats met het aantal verworven leden).  Word er een cheque overhandigd aan de voorzitter van V2G door de penningmeester van de VRZA.

 

 

Cheque

De overhandiging van de Cheque aan de voorzitter van v2g Harm PC5BV ,door de penningmeester van de VRZA van 1000,- Euro.

 

Nieuwe naam voor V2G

Om de gezamenlijke afdeling van Veron en VRZA wat herkenbaarder te maken, heeft het bestuur besloten dat we op zoek gaan naar een nieuwe naam. Hoewel V2G onder noordelijke radioamateurs heel vertrouwd is, zegt deze naam buitenstaanders niet zoveel. En omdat we ook graag wat nieuwe aanwas bij de club willen hebben en daarvoor naar buiten toe herkenbaarder moeten zijn, ligt het voor de hand dat we naar iets nieuws gaan zoeken.

Website

Een andere reden voor het zoeken naar een nieuwe afdelingsnaam is het feit dat we niet meer gebruik kunnen maken van V2G.nl. Na onze overgang naar de Veron-website is deze domeinnaam overgenomen door een andere partij. Een nieuwe naam moet dus ook geschikt zijn als domeinnaam op internet. Omdat we als Veron- en VRZA-afdelingen gezamenlijk optrekken ligt het ook voor de hand dat de naam niet expliciet naar een van de verenigingen verwijst.

Denk mee

Heb je een voorstel voor een nieuwe naam? Reageer dan onder dit bericht.